Sbormistryně

Marie Tesárková – Od dětství je hudba jejím velkým koníčkem. Láska ke klavíru a zpěvu ji zavedla až ke studiu Hudební výchovy a Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Již od střední školy je aktivním hudebníkem v Apoštolské církvi – ať už v místním sboru (AC Kolín) nebo i na různých větších (i mezidenominačních akcích). Sama také písně skládá a věří, že zpěv a vůbec aktivní zapojení lidí v hudbě může přinést mnoho radosti. Proto je ráda za každou příležitost, kdy může tuto radost rozdávat.
Kateřina Coufalová – vystudovala učitelství českého jazyka a hudební výchovy; od studentských let působila v různých hudebních skupinách (klávesy, zpěv), mj. byla v „zakládající sestavě“ olomouckého Chermonu. Tři roky vedla gymnaziální pěvecký sbor ve Šternberku a dva roky komorní dívčí sboreček v Praze. V uplynulých 12 letech se podílela na vedení chval ve sboru KS Praha-střed.
 Danka Daniela Vrajová – Působí jako učitelka na základní škole. Od roku 1994 se věnuje také práci s pěveckými sbory dětí, mládeže i dospělých. Díky nadšené práci její paní sbormistryně na základní škole se začala zabývat myšlenkou vést pěvecký sbor. Což se jí podařilo již na Pedagogické fakultě, kde se dostala k práci se všemi  odděleními pěveckého sboru Campanella. Příležitostně se také schází ke zpěvu s některými členy jejího sboru v  ČCE. Hudba ji provází celý život a těší se na spolupráci s ostatními  při vznikajících Pašijích.